Ημερήσια αρχεία: Σεπτέμβριος 30, 2013


Παράταση υποβολής εργασιών 1

Η Οργανωτική Επιτροπή του 2ου συνεδρίου «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση» αποφάσισε να παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εργασιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις εργασίες τους μέχρι και τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2013.