Οδηγίες για την εγγραφή και την υποβολή εργασιών


Ενημερώθηκαν οι σελίδες σχετικά με τον τρόπο υποβολής εργασιών από τους εισηγητές καθώς και εγγραφής όσων από τους ενδιαφερόμενους θέλουν απλά να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου.

Απάντηση