Οργανωτική Επιτροπή


 • Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
  • Μαυρικάκη Ευαγγελία, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 • Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής
  • Ζαχόπουλος Χριστόφορος, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.
  • Ζοάνος Ανδρέας, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.
  • Κασιμάτης Αλέκος, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.
  • Κατωπόδης Γιώργος, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.
  • Κωσταρίδης Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.
  • Μαυραγάνη Μαρία, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.
  • Πρίνου Λουκία, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.
  • Πλατανιστιώτη Σοφία, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.
  • Στασινάκης Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.