Σημαντικές ημερομηνίες


Σημαντικές Ημερομηνίες

 

  • 23 Απριλίου 2013: 1η ανακοίνωση διοργάνωσης του Συνεδρίου
  • 25 Ιουλίου 2013: 2η ανακοίνωση διοργάνωσης του Συνεδρίου
  • 30 Σεπτεμβρίου 2013: Υποβολή πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών
  • 07 Οκτωβρίου 2013: Παράταση υποβολής πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών
  • 25 Οκτωβρίου 2013: Ενημέρωση κρίσης – αποδοχής
  • 30 Οκτωβρίου 2013: Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά του Συνεδρίου
  • 30 Οκτωβρίου 2013: Λήξη προεγγραφής
  • 08 Νοεμβρίου 2013: Λήξη προεγγραφής (νέα ημερομηνία)
  • 5 Νοεμβρίου 2013: Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου
  • 29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2013: Διεξαγωγή Συνεδρίου (Προπύλαια Πανεπιστημίο Αθηνών, Μαράσλειο Διδασκαλείο)