Μορφή εργασιών


Η Οργανωτική Επιτροπή προσκαλεί όσους/ες ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εισηγήσεις σχετικές με τη θεματολογία του Συνεδρίου.

Στο Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν εργασίες-εισηγήσεις έξι κατηγοριών. Το πλήρες κείμενο της υποβληθείσας εισήγησης δε θα πρέπει να ξεπερνά το μέγιστο αριθμό σελίδων (συμπεριλαμβανομένων περίληψης, βιβλιογραφικών αναφορών, πινάκων, εικόνων, κτλ) που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία εισήγησης, δηλαδή:

 • Ερευνητικές εργασίες (6-10 σελίδες). Αφορούν σε ολοκληρωμένες ερευνητικές εργασίες, μελέτες, διδακτικές προτάσεις που έχουν μία πλήρη μορφή ερευνητικής εργασίας και στηρίζονται σε δόκιμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις.
 • Διδακτικές πρακτικές (4-6 σελίδες). Αφορούν διδακτικές προτάσεις (σχέδια μαθήματος, εργαστηριακές δραστηριότητες, σχέδια ένταξης ΤΠΕ, κ.ά.) εκπαιδευτικών που έχουν υλοποιηθεί στην σχολική πράξη και δεν έχουν την πλήρη μορφή μίας ερευνητικής εργασίας.
 • Συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας – Συμπόσια (3-4 σελίδες). Με τις συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν εργασίες και να γίνουν ανοιχτές συζητήσεις γύρω από ένα ειδικό θέμα. Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε συνεδρίας θα είναι 90 λεπτά.
 • Εργαστηριακές παρουσιάσεις – Βιωματικά σεμινάρια (3-4 σελίδες). Διδασκαλία ή επιμόρφωση σε διδακτικές προσεγγίσεις, περιβάλλοντα διδασκαλίας, μικροδιδασκαλίες, διδακτικά σενάρια, για εκπαιδευτική χρήση. Θα διατεθούν αίθουσες για σεμινάρια και αίθουσες – νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστών και θα χρησιμοποιηθούν φύλλα οδηγιών ή/και φύλλα εργασίας. Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε εργαστηριακής παρουσίασης είναι 90 – 120 λεπτά.
 • Αναρτήσεις – Παρουσιάσεις “πόστερ” (έως 6 σελίδες). Αφορά  “πόστερ”, προσφέροντας την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της εργασίας αναρτημένα σε ορθοστάτες σε ειδικό χώρο κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
 • Εργασίες με συμμετοχή καθηγητών και μαθητών (έως 6 σελίδες). Αφορούν εργασίες που υλοποιήθηκαν με ομάδες μαθητών στα σχολεία, όπου θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να παρουσιάσουν τη δουλειά της ομάδας τους. Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε παρουσίασης θα είναι 5 – 7 λεπτά.

Η δομή, μορφή της εργασίας και η κατά περίσταση διαμόρφωση του κειμένου παρουσιάζονται με ένα σχετικό υπόδειγμα: Υπόδειγμα Εργασίας (αρχείο .doc), Υπόδειγμα Εργασίας (αρχείο .pdf)

 

Σημαντικές επισημάνσεις:

 1. Όλες οι εισηγήσεις θα είναι διαθέσιμες σε συλλογικό τόμο. Επιλεγμένες από την επιστημονική επιτροπή εισηγήσεις, θα δημοσιευτούν σε ηλεκτρονικό τόμο πρακτικών, με εξασφαλισμένο ISBN από την Εθνική Βιβλιοθήκη.
 2. Οι συγγραφείς καλούνται να τηρήσουν με ακρίβεια το υπόδειγμα μορφοποίησης εργασιών του Συνεδρίου. Τα όρια σελίδων κάθε εργασίας περιλαμβάνουν το πλήρες κείμενο με τα στοιχεία των συγγραφέων, την περίληψη, τους πίνακες, τα σχήματα, τις αναφορές κ.λπ.
 3. Κάθε σύνεδρος μπορεί να είναι συγγραφέας σε τρεις το πολύ εργασίες.
 4. Σε κάθε εργασία που θα δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει να αντιστοιχεί μια τουλάχιστον εγγραφή πριν τις 30 Οκτωβρίου 08 Νοεμβρίου 2013 (λήξη προεγγραφής).
 5. Σε περίπτωση εργαστηρίου – βιωματικού σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μας γνωστοποιήσουν για επιπλέον υλικό (έντυπο, ψηφιακό) που θα ήθελαν να έχουν στη διάθεσή τους όπως και τον μέγιστο αριθμό των ατόμων στους οποίους θα μπορούσαν να παρουσιάσουν την πρότασή τους.
 6. Για τον τρόπο αποστολής της εργασίας σας, δείτε τη σχετική σελίδα.