Διαδικασία υποβολής εργασιών


Για να υποβάλλετε εργασία και να εγγραφείτε ως εισηγητές, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

  1. Χρησιμοποιήστε το υπόδειγμα μορφοποίησης, που περιγράφεται στη σχετική σελίδα.
  2. Αποθηκεύστε την εργασία σας σε μορφή αρχείου MS Word, χρησιμοποιώντας ως όνομα του αρχείου τα ονόματα των συγγραφέων με λατινικούς χαρακτήρες.
  3. Αποστείλεται ηλεκτρονικά την εργασία μαζί με το συνοδευτικό έγγραφο, στο bioeduconf@gmail.com.
  4. Για κάθε έναν εισηγητή χωριστά, συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Σε περίπτωση εργαστηριακής παρουσίασης ή βιωματικού σεμιναρίου, οι συγγραφείς θα πρέπει να ενημερώσουν την ΟΕ στη σχετική φόρμα, για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που θα απαιτηθεί.
  5. Για την κατάθεση χρημάτων στην τράπεζα, κατά τη διαδικασία της προεγγραφής, μπορείτε να μεταφέρετε το τελικό ποσό εγγραφής σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς:
    • Αγροτική Τράπεζα με Αριθμό Λογαριασμού: 0220102188525 και ΙΒΑΝ: GR9204320150000220102188525. Ως δικαιούχοι του λογαριασμού εμφανίζονται οι: Κατωπόδης Γεώργιος, Κόλλια Παναγούλα, Κωνσταντουλάκης Παντελεήμων.
    • Εθνική Τράπεζα με Αριθμό Λογαριασμού: 721/703585-34 και IBAN: GR1901107210000072170358534. Ως δικαιούχοι του λογαριασμού εμφανίζονται οι: Παπαδάκης Μανούσος, Κόλλια Παναγούλα, Ηλιάδης Ευάγγελος.

Υπενθυμίζουμε πως για να γίνει αποδεκτή μία εργασία, θα πρέπει μέχρι τη λήξη της προεγγραφής (30 Οκτωβρίου 2013) τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς να έχει πληρώσει τη συμμετοχή του. Οι υπόλοιποι συγγραφείς μπορούν να εγγραφούν εφόσον έρθουν στο συνέδριο για την παρουσίαση.

Η πληρωμή για την εγγραφή στην τράπεζα θα γίνεται αφού γίνει δεκτή η εισήγηση από τους κριτές.