Παρουσιάσεις εισηγήσεων 2

Οι ομιλητές του 2ου Συνεδρίου «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», μας επέτρεψαν να δημοσιοποιήσουμε τις ομιλίες – παρουσιάσεις που κάνανε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Οι εισηγήσεις εμφανίζονται με τη σειρά που υπήρχαν στο πρόγραμμα. Η ενημέρωση βρίσκεται σε εξέλιξη, οπότε κάθε φορά που κάποιος/κάποια από τους ομιλητές θα μας επιτρέπει […]